מבוא לכלכלה
מחיר הקורס: ₪299   ₪ 448.5
לרכישת הקורס
כולל:
17 שעות

הקורס כולל את כל החומר במיקרו ומאקרו כלכלה.

קורס ההכנה הכי מקצועי ומותאם שקיים בארץ.


תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  זמן: 2:35 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - עקומת התמורה ומסחר בינלאומי שאלות פתוחות
  פרק זה מתאים לחוגים שלומדים מסחר בינלאומי כולל בחירת נקודת ייצור לפי מחירים עולמיים, וייבוא וייצוא לפי טעמי המשק.
  בתחילת הפרק יש התייחסות לאוניברסיטה הפתוחה, אך זה רלוונטי לכל החוגים של האוניברסיטאות.

  זמן: 1:06 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - פונקציית הביקוש וגמישויות

  זמן: 40 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הוצאות הייצור ועקומת ההיצע
  הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הוצאות כוללות, הוצאה שולית, הוצאה משתנה ממוצעת, הוצאה כוללת ממוצעת, עקומת ההיצע, טווח קצר וטווח ארוך.

  זמן: 1:47 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 1:43 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - התערבות ממשלה בשוק סגור
  סובסידיה ומס, מחיר מינימום ומקסימום, מכסות ייצור.

  זמן: 1:05 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מונופול
  שוק לא תחרותי, מונופול, קרטל, פידיון שולי.

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - השפעות חיצוניות ומוצרים ציבוריים
  השפעות חיצוניות, יעילות חברתית, מקסימום רווחה, התערבות ממשלה, מוצרים ציבוריים.

  זמן: 15 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - אי שיוויון בחלוקת הכנסות

  זמן: 1:07 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 11 - פונקצית הצריכה
   סוגי פונקציות, נטייה ממוצעת לצרוך, החיסכון הפרטי, סיכום, אגרות חוב ותכנית חיסכון, פונקציית צריכה ללא גודל אוטונומי, פונקציית צריכה בעלת נטייה שולית פוחתת, העברת הכנסות בין פרטים, חישוב נטייה שולית מצרפית

  זמן: 42 דקות   מחיר: ₪69
 • פרק 12 - מודל קיינס במשק סגור

  זמן: 1:05 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - מודל קיינס במשק פתוח

  זמן: 27 דקות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק