יסודות המימון
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
37 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה לחץ ראה/י עודלתשומת לבכם,

1. הנושא EAC מופיע בפרק של תזרים מזומנים בשם: "השוואת אופק".

2. הנושא "מודיליאני ומילר" מופיע בקורס כנושא האחרון, מהסיבה שהוא לא תמיד נלמד. לפני שמתיישבים ללמוד נושא זה, יש לוודא עם המרצה שהוא כלול בחומר הבחינה.

3.בקורס אנו משתמשים כדי להוון סדרות, בנוסחאות המקוריות, אך בקורס בכיתה ייתכן ולנוסחה ייקראו בקיצור PVA/PVFA לחישוב ערך נוכחי של סדרות, ולחישוב ערך עתידי של סדרות: FVA/FVFA. לא להיבהל...זה בדיוק אותו הדבר. :)

 

בהצלחה!!!!

אופיר מאגדי.

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - היוונים (חישוב ערך עתידי, נוכחי וסדרות)

  זמן: 8:34 שעות   מחיר: ₪89
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - ריביות (נקובה ואפקטיבית)

  זמן: 2:49 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - תרגול היוונים וריביות

  זמן: 1:22 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - לוחות סילוקין

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אינפלציה ומדד (ריבית נומינלית וריאלית)

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הערכת איגרות חוב

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - כדאיות השקעה בתנאי וודאות (עננ, שתפ וכללי החלטה אלטרנטיביים)

  זמן: 3:49 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הערכת פרויקטים ותזרים מזומנים (סוגיות נבחרות בבחינת כדאיות פרוייקטים )

  זמן: 5:05 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - שאלות נבחרות לתרגול

  זמן: 1:30 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מימון בתנאי אי וודאות
  קריטריונים, גישת תיקי השקעות, CAPM.

  זמן: 7:11 שעות   מחיר: ₪209
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שאלון 1 מספר שאלון 220218
  שאלון 1 מספר שאלון 220218

  זמן: 52 דקות   מחיר: ₪199
 • פרק 13 - שאלון 2 מספר שאלון 210218

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪199