יסודות הסטטיסטיקה ב
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
20 שעות
לתשומת לבכם - הקורס אינו מכיל את הנושאים: מבחן פישר והסקה סטטיסטית על מתאמים/בדיקת השערות על מתאמים.
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש