מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
19 שעות

לתשומת לבכם, הנושא מאזן התשלומים חסר בקורס.

מדובר בנושא קטן יחסית. חשוב ללמוד אותו באופן עצמאי.

בהצלחה!


תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  זמן: 7:35 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התנהגות יצרן - פונקציות ייצור
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - התנהגות יצרן - פונקציית הוצאות
  הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הוצאות כוללות, הוצאה שולית, הוצאה משתנה ממוצעת, הוצאה כוללת ממוצעת, עקומת ההיצע, טווח קצר וטווח ארוך.

  זמן: 1:54 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 3:10 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - התערבות ממשלה
  סובסידיה ומס, מחיר מינימום ומקסימום, מכסות ייצור.

  זמן: 31 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מודל קיינס במשק סגור

  זמן: 1:32 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מודל קיינס במשק פתוח

  זמן: 42 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק