מבוא לכלכלה ללא כלכלנים
מחיר הקורס: ₪299   ₪ 448.5
לרכישת הקורס
כולל:
20 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - עקומת תמורה ומסחר בינלאומי
  עקומת התמורה, יתרון יחסי ומוחלט, עלויות אלטרנטיביות, מסחר בינלאומי.

  זמן: 3:06 שעות   מחיר: ₪200
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - התנהגות יצרן - פונקציות ייצור
  פונקצית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, הקצאה יעילה, תפוקה שולית של פועל, תפוקה שולית של שדה. תפוקה ממוצעת.

  זמן: 2:40 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - התנהגות יצרן - פונקציית הוצאות
  הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הוצאות כוללות, הוצאה שולית, הוצאה משתנה ממוצעת, הוצאה כוללת ממוצעת, עקומת ההיצע, טווח קצר וטווח ארוך.

  זמן: 1:54 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - הביקוש

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - שיווי משקל בתחרות משוכללת
  היצע וביקוש, גמישות הביקוש, ביקוש והיצע מצרפיים.

  זמן: 2:29 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - התערבות ממשלה במשק סגור
  סובסידיה ומס, מחיר מינימום ומקסימום, מכסות ייצור.

  זמן: 1:12 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - התערבות ממשלה במשק פתוח (ייצוא וייבוא)
  ייבוא וייצוא, פרמיה, מכס, הוצאות הובלה.

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  זמן: 2:05 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 9 - הביקושים - מודל is-lm

  זמן: 2:23 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:31 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 11 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 1:10 שעות   מחיר: ₪59