צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • מספר רב של מאורעות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8 סעיף א
  • שאלה 8 סעיף ב
  • שאלה 8 סעיף ג
  • שאלה 8 סעיף ד
  • שאלה 8 סעיף ה