צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • קומבינטוריקה-שאלות מסכמות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 3 סעיף ג
  • שאלה 3 סעיף ד
  • שאלה 4 סעיף א
  • שאלה 4 סעיף ב
  • שאלה 4 סעיף ג
  • שאלה 4 סעיף ד
  • שאלה 5 סעיף א
  • שאלה 5 סעיף ב
  • שאלה 5 סעיף ג
  • שאלה 5 סעיף ד
  • שאלה 6 סעיף א
  • שאלה 6 סעיף ב
  • שאלה 6 סעיף ג
  • שאלה 6 סעיף ד
  • שאלה 6 סעיף ה
  • שאלה 6 סעיף ו
  • שאלה 6 סעיף ז
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10 סעיף א
  • שאלה 10 סעיף ב
  • שאלה 10 סעיף ג
  • שאלה 10 סעיף ד
  • שאלה 11 סעיף א
  • שאלה 11 סעיף ב
  • שאלה 11 סעיף ג
  • שאלה 11 סעיף ד
  • שאלה 11 סעיף ה
  • שאלה 11 סעיף ו
  • שאלה 11 סעיף ז
  • שאלה 11 סעיף ח
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15