צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5 א
  • שאלה 5 ב
  • שאלה 5 ג
  • שאלה 5 ד
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8 א
  • שאלה 8 ב