צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • התפלגות ממוצע המדגם ומשפט הגבול המרכזי
  • תאוריה 1 - תכונות התפלגות ממוצע המדגם
  • תאוריה 2 - דגימה מהתפלגות נורמלית
  • תאוריה 3 - משפט הגבול המרכזי
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4 - סעיף א
  • תרגיל 4 - סעיף ב
  • תרגיל 4 - סעיף ג
  • תרגיל 4 - סעיף ד
  • תרגיל 4 - סעיף ה
  • תרגיל 5 - סעיף א
  • תרגיל 5 - סעיף ב
  • תרגיל 5 - סעיף ג
  • תרגיל 5 - סעיף ד
  • תרגיל 6 - סעיף א
  • תרגיל 6 - סעיף ב
  • תרגיל 6 - סעיף ג
  • תרגיל 6 - סעיף ד
  • תרגיל 7 - סעיף א
  • תרגיל 7 - סעיף ב
  • תרגיל 7 - סעיף ג
  • תרגיל 7 - סעיף ד
  • תרגיל 8 - סעיף א
  • תרגיל 8 - סעיף ב
  • תרגיל 8 - סעיף ג
  • תרגיל 9 - סעיף א
  • תרגיל 9 - סעיף ב
  • תרגיל 9 - סעיף ג
  • תרגיל 9 - סעיף ד
  • תרגיל 10
  • תרגיל 11
  • תרגיל 12 - סעיף א
  • תרגיל 12 - סעיף ב
  • תרגיל 12 - סעיף ג
  • תרגיל 13
  • תרגיל 14
  • תרגיל 15
  • תרגיל 16
  • תרגיל 17 - סעיף א
  • תרגיל 17 - סעיף ב
  • תרגיל 18
 • התפלגות סכום תצפיות בלתי תלויות ומשפט הגבול המרכזי
  • תאוריה 1 - כללי
  • תאוריה 2 - דוגמה
  • תרגיל 1 - סעיף א
  • תרגיל 1 - סעיף ב
  • תרגיל 1 - סעיף ג
  • תרגיל 2
  • תרגיל 3 - סעיף א
  • תרגיל 3 - סעיף ב
  • תרגיל 4 - סעיף א
  • תרגיל 4 - סעיף ב
  • תרגיל 5 - סעיף א
  • תרגיל 5 - סעיף ב
 • התפלגות מספר ההצלחות במדגם - קירוב נורמלי להתפלגות הבינומית
  • תאוריה 1 - כללי
  • תאוריה 2 - דוגמה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2 - סעיף א
  • תרגיל 2 - סעיף ב
  • תרגיל 3
  • תרגיל 4 - סעיף א
  • תרגיל 4 - סעיף ב
  • תרגיל 5 - סעיף א
  • תרגיל 5 - סעיף ב
  • תרגיל 6
  • תרגיל 7
 • התפלגות פרופורציית ההצלחות במדגם
  • תאוריה 1- כללי
  • תאוריה 2 דוגמה
  • תרגיל 1
  • תרגיל 2 - סעיף א
  • תרגיל 2 - סעיף ב
  • תרגיל 2 - סעיף ג
  • תרגיל 3 - סעיף א
  • תרגיל 3 - סעיף ב
  • תרגיל 3 - סעיף ג
  • תרגיל 3 - סעיף ד
  • תרגיל 4 - סעיף א
  • תרגיל 4 - סעיף ב
  • תרגיל 4 - סעיף ג
  • תרגיל 4 - סעיף ד
  • תרגיל 5
  • תרגיל 6