יסודות הכלכלה מאקרו
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
22 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 2 - פונקציית הצריכה

  זמן: 1:38 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 3 - השקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 4 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 2:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 5 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 6 - שיווי משקל כללי במשק סגור

  זמן: 2:04 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 7 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 8 - מודל קיינס במשק פתוח - שער חליפין נייד

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מודל קיינס במשק פתוח - שער חליפין קבוע

  זמן: 2:58 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 10 - מודל קיינס במשק פתוח - שער חליפין קבוע הרחבה

  זמן: 3:11 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק