מבוא למאקרו כלכלה
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
24 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - חשבונאות לאומית
  חשבונאות לאומית, חישוב תוצר, ערכים מוספים, השקעה וחיסכון, תוצר ריאלי ונומינלי, תוצר מקומי גולמי ותוצר לאומי גולמי.

  זמן: 2:30 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 2 - פונקציית הצריכה

  זמן: 2:00 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 3 - מימון והשקעות
  השקעות מבוא, כדאיות השקעה, הקשר בין שער הריבית והערך הנוכחי, ערך נוכחי של תזרים מזומנים, ערך נוכחי נקי של תזרים מזומנים, כללי ברזל, שיעור תשואה פנימי, השוואה בין תכניות השקעה, השקעה חלקית, תזרים מזומנים אינסופי

  זמן: 1:09 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 4 - בנקים וכמות הכסף

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 5 - תורת הכמות של הכסף

  זמן: 21 דקות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - מודל קיינס פשוט במשק סגור

  זמן: 2:52 שעות   מחיר: ₪29
 • פרק 7 - המודל המשולב - מודל קיינס עם שוק הכסף במשק סגור

  זמן: 2:04 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 8 - ביקוש והיצע מצרפיים - מודל AD-AS

  זמן: 2:32 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 9 - מודל AD-AS הרחבה
  דוגמה מספרית לשיווי משקל רגיל והסבר על שיפור טכנולוגי.

  זמן: 36 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מאזן התשלומים ושוק מטבע חוץ

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪59
 • פרק 11 - מודל קיינס במשק פתוח - שער חליפין פתוח

  זמן: 2:58 שעות   מחיר: ₪69
 • פרק 12 - מודל קיינס במשק פתוח - שער חליפין נייד

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 13 - פתרון מבחנים בן גוריון

  זמן: 1:20 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק