צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 04 סניוראז
  • הקדמה
  • מס אינפלציה בטווח הארוך
  • ההכנסות ממס אינפלציה חלק 1
  • ההכנסות ממס אינפלציה חלק 2
  • ההכנסות ממס אינפלציה חלק 3
  • שימושים בנסיוראז
  • מס אינפלציה בטווח הקצר
  • סניוראז עם בנקים מסחריים
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 2 סעיף 4
  • שאלה 3 סעיף 1
  • שאלה 3 סעיף 2
  • שאלה 4
  • שאלה 4 סעיף 1
  • שאלה 4 סעיף 2
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 6 סעיף 1
  • שאלה 6 סעיף 2
  • שאלה 6 סעיף 3