צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מודל אייאס-אלאם עם מחירים משתנים
  • הקדמה
  • חזרה על מודל AD-AS
  • הרחבה פיסקלית
  • צמצום מוניטרי תרחיש 1
  • צמצום מוניטרי תרחיש 2
  • שאלה סעיף 1
  • שאלה סעיף 2
  • שאלה סעיף 3
  • שאלה סעיף 4