צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 10 מודל פלמינג מנדל בתעסוקה מלאה
  • הקדמה
  • פיחות בשער חליפין קבוע חלק 1
  • פיחות בשער חליפין קבוע חלק 2
  • פיחות בשער חליפין קבוע חלק 3
  • הרחבה מוניטרית בשער חליפין נייד
  • הרחבה פיסקלית חלק 1
  • הרחבה פיסקלית חלק 2
  • הרחבה פיסקלית חלק 3
  • זעזוע חיצוני
  • זעזוע פנימי
  • סיכון מטבע
  • הטרילמה
  • התערבות בשוק המטח בישראל
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 1 סעיף 4
  • שאלה 1 סעיף 5
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 3 חלק 1
  • שאלה 3 חלק 2
  • שאלה 3 חלק 3
  • שאלה 4 חלק 1
  • שאלה 4 חלק 2
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 6 סעיף 1 חלק 1
  • שאלה 6 סעיף 1 חלק 2
  • שאלה 6 סעיף 2 חלק 1
  • שאלה 6 סעיף 2 חלק 2
  • שאלה 7 סעיף 1 חלק 1
  • שאלה 7 סעיף 1 חלק 2
  • שאלה 7 סעיף 2
  • שאלה 7 סעיף 3
  • שאלה 8 סעיף 1
  • שאלה 8 סעיף 2
  • שאלה 8 סעיף 3
  • שאלה 8 סעיף 4
  • שאלה 8 סעיף 5
  • שאלה 9 סעיף 1
  • שאלה 9 סעיף 2
  • שאלה 9 סעיף 3 חלק 1
  • שאלה 9 סעיף 3 חלק 2