צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 09 מודל פלמינג מנדל באבטלה
  • הנחות
  • שיווי משקל עם שער חליפין קבוע
  • שער חליפין קבוע - הרחבה מוניטרית
  • שער חליפין קבוע - צמצום מוניטרי
  • שער חליפין קבוע - הרחבה פיסקלית
  • שינויים בפתיחות המשק לתנועות הון חלק 1
  • שינויים בפתיחות המשק לתנועות הון חלק 2
  • פיחות
  • שיווי משקל עם שער חליפין נייד
  • שער חליפין נייד - הרחבה מוניטרית
  • שער חליפין נייד - תנועות הון מושלמות
  • שער חליפין נייד - תנועות הון אסורות
  • שער חליפין נייד - סיכום הרחבה מוניטרית
  • שער חליפין נייד - הרחבה פיסקלית חלק 1
  • שער חליפין נייד - הרחבה פיסקלית חלק 2
  • שאלה 1 סעיף 1 חלק 1
  • שאלה 1 סעיף 1 חלק 2
  • שאלה 1 סעיף 1 חלק 3
  • שאלה 1 סעיף 1 חלק 4
  • שאלה 1 סעיף 2 חלק 1
  • שאלה 1 סעיף 2 חלק 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 2 סעיף 1 חלק 1
  • שאלה 2 סעיף 1 חלק 2
  • שאלה 2 סעיף 1 חלק 3
  • שאלה 2 סעיף 2 חלק 1
  • שאלה 2 סעיף 2 חלק 2
  • שאלה 2 סעיף 2 חלק 3
  • שאלה 3 חלק 1
  • שאלה 3 חלק 2
  • שאלה 4 חלק 1
  • שאלה 4 חלק 2
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 6 חלק 1
  • שאלה 6 חלק 2
  • שאלה 6 חלק 3
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9