צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 12 מודלים סחירים בלתי סחירים חלק ב
  • הקדמה
  • הרחבה פיסקלית חלק 1
  • הרחבה פיסקלית חלק 2
  • הרחבה פיסקלית חלק 3
  • שיפור טכנולוגי חלק 1
  • שיפור טכנולוגי חלק 2
  • שיפור טכנולוגי חלק 3
  • שיפור טכנולוגי חלק 4
  • המחלה ההולנדית חלק 1
  • המחלה ההולנדית חלק 2
  • הפתרון הנורווגי
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2 חלק 1
  • שאלה 1 סעיף 2 חלק 2
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2 חלק 1
  • שאלה 2 סעיף 2 חלק 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 3 סעיף 1
  • שאלה 3 סעיף 2 חלק 1
  • שאלה 3 סעיף 2 חלק 2
  • שאלה 4 חלק 1
  • שאלה 4 חלק 2