צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 07 מאזן התשלומים
  • רכיבי המאזן
  • שיווי משקל בשוק המטח חלק 1
  • שיווי משקל בשוק המטח חלק 2
  • שיווי משקל בשוק המטח חלק 3
  • חוב חיצוני
  • חוב חיצוני וחשבון שוטף
  • חוב חיצוני מול חוב פנימי
  • מקורות ושימושים במשק פתוח