צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 06 המודל הדינאמי
  • הקדמה
  • עקומת DAD- הקדמה
  • עקומת DAD - שיווי משקל בשוק התוצר
  • עקומת DAD - שיווי משקל בשוק הכסף
  • עקומת DAD - מציאת עקומת DAD חלק 1
  • עקומת DAD - מציאת עקומת DAD חלק 2
  • עקומת DAD - מסקנות
  • שרטוט עקומת DAD
  • מציאת עקומת DAS
  • שרטוט עקומת DAS
  • סיכום ביניים
  • שיווי משקל ארוך טווח
  • גידול בתוצר הפוטנציאלי
  • זעזוע חיובי בהיצע
  • הרחבה על תזוזת עקומת DAS
  • זעזוע שלילי בביקוש חלק 1
  • זעזוע שלילי בביקוש חלק 2
  • שינוי ביעד האינפלציה
  • עקומת DAD קשיחה לחלוטין
  • עקומת DAD גמישה לחלוטין
  • עקומת DAD עולה משמאל לימין
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2 חלק 1
  • שאלה 1 סעיף 2 חלק 2
  • שאלה 1 סעיף 2 חלק 3
  • שאלה 1 סעיף 3 חלק 1
  • שאלה 1 סעיף 3 חלק 2
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 3 סעיף 1
  • שאלה 3 סעיף 2