צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 08 הכנה למודל פלמינג מנדל
  • הקדמה
  • פונקציית היצוא ושער חליפין נומינלי
  • שער חליפין ריאלי
  • פונקצית היבוא
  • פונקציית עודף היצוא
  • פונקציית תנועות ההון
  • פונקציית תנועות ההון עם ציפיות לפיחות
  • רגישות תנועות ההון להפרשי הריבית
  • עקומת IS החדשה
  • עקומת LM
  • עקומת BP
  • שרטוט עקומת BP
  • עקומת ISBP
  • שרטוט עקומת ISBP
  • שרטוט העקומות חלק 1
  • שרטוט העקומות חלק 2
  • היסטים חלק 1
  • היסטים חלק 2