צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 03 אינפלציה
  • הקדמה
  • אינפלציה והדפסת כסף
  • אינפלציה בטווח הארוך
  • אינפלציה בטווח הקצר
  • שאלה סעיף 1
  • שאלה סעיפים 2 ו-3