צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • 05 אבטלה ואינפלציה (עקומת פיליפס)
  • עקומת פיליפס
  • ציפיות לאינפלציה ואבטלה
  • מודל המחיר הקשיח
  • סוגי ציפיות לאינפלציה
  • מדיניות לקביעת אינפלציה
  • מדיניות של שיקול דעת חלק 1
  • מדיניות של שיקול דעת חלק 2
  • כללים ברורים
  • סיבות להעלאת אינפלציה
  • פתרונות קצה
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 1 סעיף 4
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4 סעיף 1
  • שאלה 4 סעיף 2
  • שאלה 4 סעיף 3
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 5 סעיף 3
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8 סעיף 1
  • שאלה 8 סעיף 2
  • שאלה 8 סעיף 3
  • שאלה 9 סעיף 1
  • שאלה 9 סעיף 2
  • שאלה 9 סעיף 3