מאקרו כלכלה ב
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
24 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מודל IS-LM עם מחירים משתנים

  זמן: 1:04 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - אבטלה

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - אינפלציה

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - סניוראז

  זמן: 1:49 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - אבטלה ואינפלציה (עקומת פיליפס)

  זמן: 2:33 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - המודל הדינאמי

  זמן: 3:06 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - מאזן התשלומים

  זמן: 39 דקות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - הכנה למודל פלמינג מנדל

  זמן: 1:17 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מודל פלמינג מנדל באבטלה

  זמן: 4:03 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מודל פלמינג מנדל בתעסוקה מלאה

  זמן: 4:09 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - מודל סחירים בלתי סחירים חלק א

  זמן: 1:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - מודלים סחירים בלתי סחירים חלק ב

  זמן: 1:37 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק