מאקרו כלכלה א
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
18 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - כלכלה של הטווח הארוך

  זמן: 1:44 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - מלכודת הנזילות

  זמן: 1:56 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - צמיחה כלכלית א - מודל סולו

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - צמיחה כלכלית ב - אופטימום חברתי

  זמן: 58 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - צמיחה כלכלית ג - שיפורים טכנולוגים

  זמן: 2:17 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - השקעות א

  זמן: 57 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - השקעות ב- עוסק בשוק הדיור

  זמן: 1:13 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - כלכלה בטווח קצר- מודל is-lm

  זמן: 2:14 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - צריכה פרטית

  זמן: 2:45 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - צריכה ממשלתית

  זמן: 54 דקות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - שוק הכסף

  זמן: 1:04 שעות   מחיר: ₪59
  הצץ בפרק