יסודות המימון בשיטת שימוש בטבלאות היוון
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
31 שעות
קצת על הקורס קצת על הקורס
רוצים לקבל ציון גבוה??? אז בלי קיצורי דרך!!!!
יש לצפות בכל השיעורים לפי הסדר ולפתור את כל התרגילים!
זכרו: הדרך הארוכה, היא הדרך הקצרה להצלחה!!!

בהצלחה!
מאופיר מאגדי.

להודעה חשובה לפני רכישה, בנושא תאימות הקורס לתכנים הנלמדים בכיתה לחץ ראה/י עודלהלן מספר מונחים שמופיעים בסילבוס והם נקראים בקורס ב GOOL בשם:

 

* לתשומת לבכם, בקורס בכיתה נכתב PVFA אצלנו בקורס ב GOOL לשם פשטות קראנו לזה מענ"ס. ול FVFA קראנו מעע"ס.

 

* שיטת גרייס נקראת גם: "אג"ח רגילה" (מופיע בפרק אג"ח)

 

* שיטת הבלון נקראת גם: אג"ח צוברת" (מופיע בפרק אג"ח)

 

* תזרים מזומנים תוספתי, זה פשוט שיש 2 חלופות ואז מחסירים תוצאה אחת באחרת (יש הסבר לזה בפרק של תזרים מזומנים)

 

* החלפה אופטימלית, נקראת גם "השוואת אופק" (מופי בפרק של תזרים מזומנים)

 

* ניתוח רגישות ונקודת איזון, הכוונה שיש נעלם בשאלה. (מופיע בפרק של תזרים מזומנים)

 

בקורס זה אין מענה לנושאים הבאים:

* מבנה ההון והמנוף הפיננסי

* מחיר ההון של הפירמה

* ניתוח דו"חות כספיים באמצעות יחסים פיננסים

תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - מטרת הפירמה ותפקידי המנהל הפיננסי

  זמן: 43 דקות   מחיר: ₪19
  הצץ בפרק  
 • פרק 2 - כלים ושיטות לניתוח דו"חות פיננסיים

  זמן: 30 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - ניתוח נקודת איזון והמנוף התפעולי

  זמן: 1:02 שעות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 4 - מודל המלאי

  זמן: 14 דקות   מחיר: ₪29
  הצץ בפרק  
 • פרק 5 - חישוב ערך וריביות

  זמן: 11:38 שעות   מחיר: ₪349
  הצץ בפרק  
 • פרק 6 - הגדרות וסוגי פרויקטים

  זמן: 3:21 שעות   מחיר: ₪69
  הצץ בפרק  
 • פרק 7 - בניית תזרים מזומנים (שימוש בלוחות היוון)

  זמן: 4:32 שעות   מחיר: ₪79
  הצץ בפרק  
 • פרק 8 - אג"ח (שימוש בלוחות היוון)

  זמן: 2:26 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 9 - מודל מודיליאני ומילר
  מבנה הון אופטימלי בעולם ללא מיסים

  זמן: 1:08 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 10 - מודל גורדון - הצמיחה
  הערכת שווי של מניות ומחיר הון ממוצע

  זמן: 1:45 שעות   מחיר: ₪49
  הצץ בפרק  
 • פרק 11 - אינפלציה מדד ושינוי ברמת המחירים

  זמן: 1:33 שעות   מחיר: ₪39
  הצץ בפרק  
 • פרק 12 - שאלון 1 מספר שאלון 220218
  שאלון 1 מספר שאלון 220218

  זמן: 52 דקות   מחיר: ₪199
 • פרק 13 - שאלון 2 מספר שאלון 210218

  זמן: 41 דקות   מחיר: ₪199