צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרל לא אמיתי מסוג ראשון
  • מבוא
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
 • אינטגרל לא אמיתי מסוג שני
  • מבוא
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • שאלה 1
  • שאלה 2
 • אינטגרל לא אמיתי מסוג שלישי
  • מבוא
  • שאלה 1
 • שימושים של אינטגרלים לא אמיתיים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • מבחני השוואה
  • מבוא
  • מבחן ההשוואה להתכנסות
  • מבחן ההשוואה להתבדרות
  • מבחן ההשוואה הגבולי לאינטגרל מסוג ראשון
  • מבחן ההשוואה הגבולי לאינטגרל מסוג שני
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
 • התכנסות בהחלט
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
 • מבחן דיריכלה
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • התכנסות בתנאי
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5