מבוא לפיזיקה 1
מחיר הקורס: ₪199   ₪ 298.5
לרכישת הקורס
כולל:
74 שעות
תוכן הקורס
3 לחץ על העגלה להוספת התוכן המבוקש
 • פרק 1 - הקדמה מתמטית לקורס
  פונקציות טריגונומטריות, חוקי חזקות, משוואת הישר ושיפוע, משוואת הפרבולה ותכונותיה.

  זמן: 53 דקות   מחיר: ₪39
 • פרק 2 - מבוא מתמטי
  מעבר על קואורדינטות, אלמנטים דיפרנציאלים, אינטגרלים (כפולים ומשולשים), צפיפות ועוד.

  זמן: 2:05 שעות   מחיר: ₪15
  הצץ בפרק  
 • פרק 3 - מבוא

  זמן: 3:17 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 4 - קינמטיקה - תנועה בקו ישר
  תנועה במהירות קבועה - העתק, דרך, נוסחה למהירות קבועה, עבודה עם גרפים. מהירות ממוצעת.
  תנועה בתאוצה קבועה - נוסחאות למיקום ולמהירות, גרפים.

  זמן: 10:06 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 5 - וקטורים
  הצגה פולרית וקרטזית, פירוק לרכיבים, מציאת גודל וזווית, חיבור וחיסור, כפל בסקלר, מכפלה סקלרית, וקטור יחידה, מכפלה וקטורית, וקטור בשלושה מימדים.

  זמן: 8:06 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 6 - נפילה חופשית וזריקה אנכית

  זמן: 3:42 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 7 - קינמטיקה - תנועה במישור

  זמן: 4:11 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 8 - תרגילים לחזרה עד לחלק זה

  זמן: 1:03 שעות   מחיר: ₪19
 • פרק 9 - דינמיקה - תנועה בהשפעת כוחות (חוקי ניוטון)
  שלושת חוקי ניוטון, סוגי כוחות נפוצים, חיכוך, מישור משופע.

  זמן: 18:22 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 10 - דינמיקה -מערכותמורכבותעם גלגלות
  חוקי ניוטון, ניתוח תנועה של גוף יחיד או מערכת גופים בעזרת כוחות

  זמן: 33 דקות   מחיר: ₪39
 • פרק 11 - עבודה ואנרגיה
  חישוב עבודה של כוחות. אנרגיה קינטית, אנרגיה פוטנציאלית כובדית, משפט עבודה אנרגיה, חוק שימור אנרגיה. אנרגיה אלסטית. תרגילים.

  זמן: 8:24 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 12 - תרגילים לחזרה עד עבודה ואנרגיה כולל

  זמן: 1:58 שעות   מחיר: ₪49
 • פרק 13 - תנועה מעגלית
  מיקום, דרך, מהירות ותאוצה בתנועה מעגלית. מהירות זוויתית ותאוצה זוויתית תנועה קצובה ולא קצובה ותאוצה משיקית. זמן מחזור ותדירות סיבוב.

  זמן: 3:16 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 14 - מתקף ותנע
  מתקף של כוח קבוע וממוצע. הגדרת התנע, חוק שימור התנע. התנגשות אלסטית אי אלסטית ופלסטית, מקדם התקומה. מקרים מיוחדים: התנגשות אלסטית חד מימדית ודו מימדית. התנגשות חזיתית בין מסות שוות.

  זמן: 5:23 שעות   מחיר: ₪39
 • פרק 15 - תרגילים ברמת מבחן במכניקה

  זמן: 1:59 שעות   מחיר: ₪99
  הצץ בפרק