צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תרגילים
  • מטען במרכז קליפה
  • מטען אנרגיה ופוטנציאל בקוביה
  • גליל וקליפה טעונים ונעים
  • מסגרת נעה באלכסון ליד תיל נע
  • מסגרת נעה בין שני תיילים
  • מוט נופל מחובר למסילה
  • פארדי עם קבל ונגד ביחד
  • גליל טעון מסתובב
  • חור בקליפה כדורית
  • כבל מסתובב
  • אטום בשדה חשמלי
  • שטף דרך משושה
  • נגד נופל במסגרת
  • תותח פרוטונים
  • אנרגיה של קבלים
  • תא 2014 מועד א סמסטר א
  • לולאה דמיונית בתוך כדור טעון נע
  • מטען נקודתי ודיפול מעל מישור
  • גליל טעון נע
  • קבל לוחות עם חומר תלוי במיקום
  • מומנט כוח של תיל העובר בתוך גלגל עם פנצ'ר
  • חור בתוך כדור
  • קבל לא סטנדרטי
  • מוליך לא סטנדרטי
  • טורואיד מסביב לגליל עם זרם
  • חישוב שדה של תיל מיוחד(הופיע גם בפרק ביו-סבר)
  • משולש נכנס הפוך לשדה מגנטי
  • מסגרת נעה בשדה שקטן
  • מציאת צפיפות זרם בגליל אינסופי
  • תרגיל- קבל מארבעה לוחות
  • תרגיל-טבעת גמישה מחליקה על חרוט
  • קבל וקפיץ לא לינארי
  • שאלה בגלים-צפיפות אנרגיה בהתאבכות
  • תיבה דקה נעה בשדה מגנטי-כולל טרנספורמציה יחסותית
  • סליל בתוך סליל בתוך שדה