צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הסברים ותרגילים
  • הסבר על הנושא
  • תרגיל- גליל טעון מסתובב בתאוצה
  • תרגיל-שדה חשמלי תלוי בזמן בתוך קבל לוחות ווקטור פויטינג על השפה
  • תרגיל-פארדיי עם קבל
  • תרגיל-לוחות בקבל מתקרבים בזמן