צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הסבר על קיבול ושיטות לחישוב קיבול
  • 10.1 דרך ראשונה לחישוב קיבול !3!
  • 10.2 קבל מלא חומר דיאלקטרי!3!
  • 10-3 תרגיל-, קבל גלילי!1!
  • 10-4-0 נוסחה לשדה בקבל לוחות!1!
  • 10-4 דרך שניה לחשוב קיבול וחיבור קבלים!3!
  • 10-113 תרגיל-קבל לוחות עם חומר דיאלקטרי התלוי בגובה
  • 10-5 תרגיל- קבל לוחות בזוות!1!
 • אנרגיה האגורה בקבל וכוח על חומר דיאלקטרי
  • אנרגיה של קבל
  • כוח על חומר דיאלקטרי
  • פיתוח הנוסחה של אנרגיה של קבל!3!
  • --מעגלי RC פריקה וטעינה--
  • טעינה RC מעגל
  • פריקה RC מעגל
  • תרגיל- מתג מתחלף
  • תרגיל-טעינה של שני קבלים
  • תרגיל-מטען על קבל במקביל לפי הזמן
  • תרגיל- פריקה בין שני קבלים
  • תרגיל-קבל של שני כדורים
 • תרגילים נוספים בקבלים
  • תרגיל-שלושה קבלים
  • תרגיל-חיבור קונפיגורציית קבלים
  • תרגיל-קבלים עם מפסק
  • תרגיל-שני קבלים טעונים מחוברים אחד לשני
  • תרגיל-שני כדורים מרוחקים
  • תרגיל-חומרים דיאלקטרים בקבל
  • תרגיל-קבל לוחות עם בליטה
  • תרגיל-קבל עם פיסת מתכת
  • תרגיל-שלושה לוחות
  • תרגיל-שני קבלים טעונים מחוברים לקבל שלישי
  • תרגיל- קבל כדורי עם חומר דיאלקטרי מפוצל
  • תרגיל-קבל לא אידיאלי
  • תרגיל - מרחיקים לוחות בקבל לוחות
  • תרגיל- מושכים לוח מקבל גלילי
  • תרגיל-שתי נורות
  • תרגיל-מעגל עם קבלים
  • תרגיל-קבל לוחות עם חומר דיאלקטרי הממלא רק חלק מהקבל
  • תרגיל-גובה נוזל בתוך קבל