צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הרצאות ותרגילים
  • נוסחה לחישוב התנגדות ודוגמה עבור נגד גלילי
  • הסבר על צפיפות זרם ושדה בנגד
  • תרגיל-זרם רדיאלי
  • תרגיל-זרם מעגלי בגליל
  • צפיפות זרם קווית
  • נוסחאות למציאת צפיפויות הזרם ממטען שנע
  • פיתוח הנוסחה לצפיפות זרם (קצת העמקה בתיאוריה)
  • תרגיל -חרוט קטום
  • תרגיל-נגד כדורי מחולק לשני חומרים שונים
  • תרגיל-צפיפות זרם בתוך לוח של קבל לוחות
  • תרגיל-קליפה טעונה מוליכה בתוך נגד
  • תרגיל-התנגדות תלויה באורך וברוחב