צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • חוק אמפר הדיפרנציאלי
    • נוסחאות ודוגמה למציאת צפיפות זרם משדה מגנטי נתון
    • פיתוח הנוסחה לקפיצה בשדה המגנטי
    • תרגיל-שדה בכיוון z