צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • מציאת התפלגות מטען
    • 7-1 מציאת צפיפות נפחית משטחית קווית ונקודתית
    • 7-1-1 קפיצה בשדה
    • 7-101 שדה התלוי בזווית