צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מעגלי זרם ישר
  • כל הסרטונים עברו לפרק -נגדים במעגל
 • מעגלי זרם חילופין
  • הסבר על מעגל LC
  • הסבר על מעגל RLC ללא מקור מתח
  • תרגיל- RLC עם מקור זרם
  • תרגיל- מעגל RLC יהלום
  • הסבר על מעגל RLC עם מקור מתח באמצעות עכבות
  • תרגיל- מעגל טורי זרם חילופין
  • תרגיל- מקור, סליל ונגד בטור עם קבל ונגד
  • תרגיל- שני מקורות סליל וקבל במקביל לנגד
  • תרגיל- מעגל זרם חילופין
  • תרגיל-סליל נגד וקבל בטור
 • פאזורים
  • 24-2 עכבות, הסבר
  • 24-3 תרגיל, שני מקורות סליל וקבל במקביל לנגד
  • 24-4 תרגיל, מקור, סליל ונגד בטור עם קבל ונגד
 • מעגלים אינסופיים
  • 10-12-1 תרגיל 1 והסבר
  • 10-12-2 טור אינסופי של קבלים זהים
  • 11.0-7 חישוב התנגדות של טור אינסופי
  • 11.0-7.1 מתח וזרם בטור אינסופי
  • 11.0-102 טור אינסופי של נגדים בהצלבה