צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הסברים ותרגילים
  • נוסחאות והסבר על דיפול מגנטי
  • פיתוח הנוסחה של מומנט כוח על דיפול מגנטי
  • תרגיל-מטען מסתובב סביב דיפול בראשית
  • תרגיל-חצי קליפה כדורית מסתובבת
  • תרגיל-מומנט דיפול מגנטי של סליל
  • הסבר על מנוע חשמלי