צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • אינטגרל כפול ומשולש
  • הערה לגבי דף נוסחאות
  • אינטגרל כפול
  • אינטגרל משולש
  • אינטגרל משולש-דוגמה 1
  • דוגמה 1
  • דוגמה 2
  • דוגמה 3
  • דוגמה 4
  • דוגמה 5
  • דוגמה 6
  • דוגמה 7
  • דוגמה 8
  • דוגמה 9
  • דוגמה 10
  • דוגמה 11
 • קואורדינטות
  • 0-1 קואורדינטות
  • 0-1.1 אלמנטים דיפרנציאלים
  • 0-2 תרגיל -שטח דיסקה
  • 0-2.2 תרגיל- חישוב נפח כדור
 • צפיפות מטען
  • 0-3 צפיפות
  • 0-3.1 תרגיל- דיסקה עם חור
  • 0-3.2 אלמנט מטען אינפיטיסימלי
  • 0-3.3 תרגיל- מטען כולל בכדור
  • 0-4 קשר בין הצפיפויות
 • וקטורים
  • 0-4.2 וקטור יחידה
  • 0-5 מכפלה סקלרית
  • 0-6 מכפלה וקטורית באמצעות דטרמיננטה
  • 0-6.2 מכפלה וקטורית באמצעות גודל וכיוןן(כלל יד ימין)
  • 0-6.3 בחירת כיוון ציר ה z
  • 0-7 נוסחאות ששוה להכיר
  • 0-7.1 הוכחה ל
 • אופרטור הנאבלה
  • גרדיאנט בקצרה
  • משמעות הגרדיאנט
  • חישוב השיפוע בכיוון שונה
  • מינימום מקסימום
  • נאבלה כוקטור
  • נוסחת הדיברגנט
  • משמעות הדיברגנט וקווי שדה
  • רוטור
  • פעולות נוספות והלפלאסיאן