צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הסברים בסיסיים
  • חוק גאוס הסבר בסיסי
  • הסבר נוסף על שטף
  • שדה של קליפה כדורית
  • שדה של תיל אינסופי
  • שדה של גליל אינסופי
  • שדה של לוח אינסופי
  • תרגיל-שדה של כדור עם צפיפות לא אחידה
  • תרגיל-לוח עם עובי
  • חוק גאוס הדיפראנציאלי
  • תרגיל-מישור עבה עם צפיפות משתנה
  • תרגיל-מישור עבה עם צפיפות אנטי סימטרית
 • תרגול נוסף
  • תרגיל- שתי קליפות גליליות חלולות
  • תרגיל- קליפה גלילית עבה
  • תרגיל- משטח ושתי קליפות כדוריות
  • תרגיל- שני מישורים בזווית
  • תרגיל- כדור עם חור
  • תרגיל- שטף דרך קובייה
  • תרגיל- מטען כלוא
  • תרגיל- שטף דרך משטח ריבועי
  • תרגיל- שטף דרך מעגל
  • תרגיל- מישור עבה צמוד למישור דק
  • תרגיל- ארבעה לוחות
  • תרגיל- מלוח אל לוח