צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הרצאות ותרגילים
  • הנוסחה של החוק
  • חישוב שדה של תיל סופי לפי זוויות
  • חישוב שדה של תיל סופי לפי וקטורים
  • חישוב שדה של טבעת
  • חישוב שדה של דיסקה
  • תרגיל שדה של שלושה תילים אינסופיים
  • הכוח בין שני תיילים נושאי זרם
  • תרגיל-שני תילים תלויים
  • תרגיל- מצולע עם אן צלעות
  • תרגיל- כוח מגנטי מתבטל עם חשמלי
  • תרגיל- חישוב שדה של תיל מיוחד
  • תרגיל-שדה במרכז קליפה כדורית מסתובבת