צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הרצאות ותרגילים בסיסיים
  • הסבר בסיסי וצפיפות מטען מושרית
  • תרגיל-חומר דיאלקטרי מסביב לקליפה מוליכה
  • וקטור העתקה ופולריזציה
 • תרגול נוסף
  • תרגיל-חומר דיאלקטרי מפוצל בין שני לוחות
  • תרגיל-כדור דיאלקטרי טעון
  • תרגיל-כדור מבודד וקליפה מוליכה
  • תרגיל-חישוב קיבול דרך אנרגיה