צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • הכל על דיפול
  • הסבר על דיפול ופוטנציאל של דיפול
  • שדה של דיפול
  • תרגיל ופיתוח הנוסחה של דיפול מהשדה
  • תרגיל, דיפול בראשית מזיז אלקטרון
  • מציאת מומנט דיפול של מערכת
  • תרגיל-דיסקה עם התפלגות מטען שתלויה בזווית
  • מומנט כוח על דיפול בשדה חשמלי
  • פיתוח מולטיפולי לפוטנציאל
  • תרגיל-חישוב שגיאה
  • האנרגיה של דיפול בשדה חשמלי
  • הוכחה לנוסחה של האנרגיה
  • הכוח שפועל על דיפול בשדה חשמלי
  • תרגיל-מטען נקודתי ודיפול(כולל אנרגיה וכוח)
  • הוכחה לנוסחה של הכוח
  • תרגיל-אנרגית דיפול-דיפול