צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תנועה בקו ישר -שאלה עם גרף
  • סעיף א
  • סעיף ב
  • סעיף ג
  • סעיף ד
  • סעיף ה
  • סעיף ו
  • סעיף ז
 • תנועה במישור- רקטה ממסתור
  • סעיף א
  • סעיף ב
 • אנרגיות וזריקה משופעת- בוכנה עם קפיץ
  • סעיף א
  • סעיף ב
  • סעיף ג
  • סעיף ד
 • כוח מושך במורד מדרון
  • סעיף א
  • סעיף ב
  • סעיף ג
  • סעיף ד
  • סעיף ה
  • סעיף ו
  • סעיף ז
 • חוק שני וחום- בלאגן שלם
  • סעיף א
  • סעיף ב
  • סעיף ג
  • סעיף ד