צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תרגילים
  • 1. התנגשות וכיווץ
  • 2.תותח יורה פגז
  • 3. תרגיל - רכבת צעצוע חשמלית(הופיע גם בפרק עבודה ואנרגיה)
  • 4. תרגיל מסה במדרון ומסה אופקית
  • 5. מערכת גלגלות