צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • תיאוריה ודוגמאות
  • 1.1 הקדמה
  • 1.2 מיקום בתנועה מעגלית
  • 1.3 דרך בתנועה מעגלית
  • 1.4 מהירות בתנועה מעגלית
  • 1.5 מהירות זוויתית
  • דוגמה-חישוב מהירות זוויתית של מחוגי שעון
  • 1.6 תנועה קצובה ולא קצובה
  • 1.7 הקשר בין מהירות קווית לזוויתית
  • תרגיל-חישוב מהירות זוויתית של כדור הארץ
  • 1.8 התאוצה בתנועה מעגלית
  • 1.9 הכוח בתנועה מעגלית
  • 1.10 איך ניגשים לשאלות
  • 1.11 דוגמה -אבן קשור לחוט
  • 1.12 תרגיל- מסה על דיסק
  • 1.13 זמן מחזור ותדירות
  • 1.14 דוגמה- גוף מסתובב במהירות קבועה
  • 1.15 תרגיל- מטוטלת אופקית
  • 1.16 תנועה לא קצובה
  • 1.17 תרגיל- כדור בלופ
  • 1.18 התנאי להשלים סיבוב אנכי
  • 1.19 תרגיל- רוכב אופנוע במעגל אנכי
  • 1.20 נוסחה לגובה במעגל אנכי
  • 1.21 תרגיל- כוחות במטוטלת
 • תאוצה זוויתית
  • 2.1- תאוצה זוותית
 • תרגילים נוספים
  • תרגיל - מסה על דיסק קשורה בחוט
  • תרגיל - קרוסלה בלונה פארק
  • תרגיל - כדור בכערה כדורית
  • תרגיל - כוחות במטוטלת
  • תרגיל - מכונית במחלף
  • תרגיל - מסה קשורה לעמוד מסתובב
  • תרגיל - שתי מסות קשורות למוט מסתובב וחרוז
  • תרגיל - מסה על שולחן מסתובב קשורה לשתי מסות