צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • מתקף
  • 1.1 הקדמה
  • 1.2 הגדרת המתקף
  • 1.3 דוגמה- שחקן בועט בכדור
  • 1.4 המתקף הכולל
  • 1.5 דוגמה- חישוב מתקף כולל
 • תנע ושימור תנע
  • 1.6 הגדרה והסבר על מושג התנע
  • 1.7 דוגמה - כדור מתנגש בקיר
  • 1.8 דוגמה - כדור מתנגש בקיר משופע
  • 1.9 חוק שימור התנע הקווי
  • 1.10 דוגמה - כדור מתנגש בכדור במנוחה
  • 1.11 דוגמה - שני כדורים נעים אחד כלפי השני
  • 1.12 התנגשות דו מימדית
  • 1.13 תרגיל- התנגשות דו מימדית
  • 1.14 תרגיל- איזה התנגשות אפשרית
  • 1.15 תרגיל-מציאת המהירות של כדור 2
  • 1.16 גרף של הכוח כתלות בזמן
  • 1.17 דוגמה-גרף של כוח כתלות בזמן
 • התנגשות אלסטית
  • 2.1 התנגשות אלסטית הסבר ונוסחה
  • 2.2 דוגמה- התנגשות אלסטית
  • 2.3 מנגנון ההתנגשות האלסטית ושימור האנרגיה
  • 2.4 התנגשות אלסטית מצחית
  • 2.5 דוגמה להתנגשות אלסטית מצחית
  • 2.6 הוכחה לנוסחה בהתנגשות אלסטית מצחית
 • התנגשות פלסטית ורתע
  • 3.1 התנגשות פלסטית הסבר ונוסחה
  • 3.2 דוגמה-קליע נתקע בבול עץ
  • 3.3 התנגשות פלסטית היא תמיד אי-אלסטית
  • 3.4 רתע
  • 3.5 תרגיל-קליע נורה מרובה
  • 3.6 תרגיל-טיל מתפרק
 • מקרים מיוחדים
  • 4.1 התנגשות אלסטית מצחית עם מסות זהות וכדור במנוחה
  • 4.2 תרגיל-פגיעה כפולה
  • 4.3 תרגיל-מטוטלת פוגעת במטוטלת
  • מקדם תקומה
  • דוגמה עם מקדם תקדומה
 • תרגילים נוספים
  • תרגיל - שתי מסות וקפיץ
  • תרגיל - שלושה כדורים
  • תרגיל - איבוד אנרגיה
  • תרגיל - פצצה
  • תרגיל - שני גופים שני מימדים
  • תרגיל - כדור גולף על כדורסל
  • תרגיל - ארגז בתוך קרונית המתנגשת בקיר
  • תרגיל- מטוטלת פוגעת במסה שנע במדרון עם קפיץ
  • תרגיל - כדור עולה על מדרון משולש