צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

  • גלגלות נעות ומכפלי כוח
    • גלגלות וגזירה בזמן של אורך החוט
    • תרגיל-אחת תלויה מהתקרה ואחת על שולחן
    • תרגיל-מערכת גלגלות מסובכת