צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • מונופול - חלק 1
  • מונופול - חלק 2
  • מונופול - חלק 3
  • מונופול - חלק 4
  • מונופול - חלק 5
  • מונופול - חלק 6
  • מונופול - חלק 7
  • מונופול - חלק 8
  • רווחה במשק
  • התערבות ממשלה - חלק 1
  • התערבות ממשלה - חלק 2
  • התערבות ממשלה - חלק 3
  • התערבות ממשלה - חלק 4
  • התערבות ממשלה - חלק 5