צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • חישוב שטח בעזרת אינטגרל כפול
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • חישוב נפח עם אינטגרל כפול
  • חישוב נפח - דוגמה
  • חישוב נפח גוף בין שני משטחים
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 2 סעיף ג
  • שאלה 2 סעיף ד
  • שאלה 2 סעיף ה
  • שאלה 2 סעיף ו
  • שאלה 3 סעיף א
  • שאלה 3 סעיף ב
  • שאלה 4
  • שאלה 5