צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • תחום פשוט קשר במישור
  • תחום פשוט קשר במרחב
  • שדה משמר במישור
  • מציאת פונקצית פוטנציאל במישור
  • שדה משמר במרחב
  • מציאת פונקצית פוטנציאל במרחב
  • המשפט היסודי של האינטגרלים הקוויים
  • אי תלות במסלול
  • משפט השדה הכמעט משמר
  • שאלה 1 סעיף א
  • שאלה 1 סעיף ב
  • שאלה 1 סעיף ג
  • שאלה 1 סעיף ד
  • שאלה 1 סעיף ה
  • שאלה 1 סעיף ו
  • שאלה 2 סעיף א
  • שאלה 2 סעיף ב
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8 סעיף א
  • שאלה 8 סעיף ב
  • שאלה 8 סעיף ג
  • שאלה 8 סעיף ד
  • שאלה 8 סעיף ה
  • שאלה 9