צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • שדות משמרים - אי תלות במסלול
  • תחום פשוט קשר במישור
  • תחום פשוט קשר במרחב
  • שדה משמר במישור
  • מציאת פונקצית פוטנציאל במישור
  • שדה משמר במרחב
  • מציאת פונקצית פוטנציאל במרחב
  • המשפט היסודי של האינטגרלים הקוויים
  • אי תלות במסלול
  • משפט השדה הכמעט משמר
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7 סעיף א
  • שאלה 7 סעיף ב
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13 סעיף א
  • שאלה 13 סעיף ב
  • שאלה 13 סעיף ג
  • שאלה 13 סעיף ד
  • שאלה 13 סעיף ה
  • שאלה 14