צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • קיצון של פונקציה של שלושה משתנים תחת אילוצים
  • קיצון תחת אילוץ בשלושה משתנים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7