צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • סדרות פונקציות
  • סדרת פונקציות
  • התכנסות נקודתית של סדרת פונקציות
  • התכנסות במידה שווה של סדרת פונקציות - טענה 1
  • התכנסות במידה שווה של סדרת פונקציות - טענה 2
  • התכנסות במידה שווה של סדרת פונקציות - טענה 3
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
 • טורי פונקציות
  • טורי פונקציות
  • תחום התכנסות של טורי פונקציות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • התכנסות במידה שווה של טורי פונקציות
  • מבחן ויירשטראס להתכנסות במידה שווה
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • טורי חזקות
  • טורי חזקות
  • רדיוס התכנסות של טורי חזקות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • פיתוח פונקציה לטור חזקות (סכום של טור)
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
 • גזירה ואינטגרציה של טורי חזקות
  • אינטגרציה של טורי חזקות (איבר איבר)
  • גזירה של טורי חזקות (איבר איבר)
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13