צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • נגזרות חלקיות מסדר ראשון
  • מבוא
  • המשמעות הגיאומטרית של הנגזרת החלקית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
 • נגזרות חלקיות מסדר שני
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
 • נגזרות חלקיות לפי הגדרה
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
 • דיפרנציאביליות
  • הגדרת הדיפרנציאביליות - חלק א
  • הגדרת הדיפרנציאביליות - חלק ב
  • משפטים הקשורים לדיפרנציאביליות
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10