צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • כללי
  • סימן הסכימה
  • הסבר לא פורמלי על טור טיילור
  • הסבר על ההגדרה הפורמלית של טור טיילור
  • דוגמה 1 למציאת טור טיילור לפי ההגדרה
  • דוגמה 2 למציאת טור טיילור לפי ההגדרה
  • הסבר על תחום ההתכנסות של טור טיילור
  • הסבר על טור טיילור מבחינה גרפית
  • שאלה 1 סעיף 1
  • שאלה 1 סעיף 2
  • שאלה 1 סעיף 3
  • שאלה 1 סעיף 4
  • שאלה 1 סעיף 5
  • שאלה 1 סעיף 6
  • שאלה 1 סעיף 7
  • שאלה 1 סעיף 8
  • שאלה 1 סעיף 9
  • הסבר על טור טיילור כללי והקדמה לשאלה 2
  • שאלה 2 סעיף 1
  • שאלה 2 סעיף 2
  • שאלה 2 סעיף 3
  • שאלה 3 סעיף 1
  • שאלה 3 סעיף 2
  • שאלה 3 סעיף 3
  • שאלה 4 סעיפים 1-3
  • שאלה 4 סעיף 4
  • שאלה 4 סעיף 5
  • שאלה 4 סעיף 6
  • שאלה 4 סעיף 7
  • שאלה 4 סעיף 8
  • שאלה 4 סעיף 9
  • שאלה 5 סעיף 1
  • שאלה 5 סעיף 2
  • שאלה 5 סעיף 3
  • חישובים מקורבים בעזרת טורי טיילור
  • שאלה 6 סעיף 1
  • שאלה 6 סעיף 2
  • שאלה 6 סעיף 3
  • שאלה 7 סעיף 1
  • שאלה 7 סעיף 2
  • שאלה 7 סעיף 3
  • שאלה 8 סעיף 1
  • שאלה 8 סעיף 2
  • שאלה 8 סעיף 3
  • שאלה 9 סעיף 1
  • שאלה 9 סעיף 2
  • שאלה 10 סעיף 1
  • שאלה 10 סעיף 2
  • שאלה 10 סעיף 3