צפה בסרטונים לדוגמה

רשימת סרטונים

 • טור טיילור וטור מקלורן
  • סימן הסכימה
  • הסבר לא פורמלי על טור טיילור
  • הסבר על ההגדרה הפורמלית של טור טיילור
  • דוגמה 1 למציאת טור טיילור לפי ההגדרה
  • דוגמה 2 למציאת טור טיילור לפי ההגדרה
  • הסבר על תחום ההתכנסות של טור טיילור
  • הסבר על טור טיילור מבחינה גרפית
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
  • שאלה 12
  • שאלה 13
  • שאלה 14
  • שאלה 15
  • שאלה 16
  • שאלה 17
  • שאלה 18
  • שאלה 19
  • שאלה 20
  • שאלה 21
  • שאלה 22
  • שאלה 23
  • שאלה 24
  • שאלה 25
  • שאלה 26
  • שאלה 27
 • טור טיילור סביב X=X0
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • חישוב סכום של טור
  • שאלות 3-1
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
 • חישוב גבולות בעזרת טורי מקלורן
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • חישובים מקורבים של פונקציות
  • מבוא
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4
  • שאלה 5
  • שאלה 6
  • שאלה 7
  • שאלה 8
  • שאלה 9
  • שאלה 10
  • שאלה 11
 • חישוב מקורב של אינטגרל מסוים
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
 • השארית של לגראנז
  • שאלה 1
  • שאלה 2
  • שאלה 3
  • שאלה 4